Walne Zebranie Sprawozdawcze 03.02.2023

Walne Zebranie Sprawozdawcze 03.02.2023

Dnia 03.02.2023 odbyło się coroczne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Na zebraniu zostało zatwierdzone Sprawozdanie Finansowe za rok 2022 oraz głosowanie nad ważnymi uchwałami na rok 2023.

Walne Zebranie uchwaliło Regulamin Członka Stowarzyszenia RDNR Ogrodzieniec, a także wysokość składek na rok 2023.

Składka członkowska na rok 2023 wygląda następująco:
- wpisowe dla nowych członków - 50 zł
- składka główna - 90 zł
- składka dla 2 osób z jednej rodziny - po 70 zł
- składka dla 3 osób z jednej rodziny - po 50 zł
- osoby niepełnoletnie - 50zł

Dodatkowo zatwierdziliśmy Kalendarz Wydarzeń na rok 2023.
Zostały również przeprowadzone Wybory uzupełniające do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

Nowymi członkami Komisji Rewizyjnej zostali:
Anna Niedźwiedzka oraz Radosław Kwiecień.
Do Zarządu Stowarzyszenia został wybrany Sekretarz, którym został Artur Sojka.

Nowemu Zarządowi gratulujemy i życzymy sukcesów!
Image