Nowy Zarząd RDNR Ogrodzieniec

Nowy Zarząd RDNR Ogrodzieniec

Nowy Zarząd Stowarzyszenia RDNR Ogrodzieniec wybrany na kolejną kadencję!

Dnia 28.02.2024 roku odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia RDNR Ogrodzieniec, na którym stawiło się 22 członków. Atmosfera pełna optymizmu unosiła się w sali przez całe spotkanie.

Głównym punktem zebrania było przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2023. Sprawozdanie to zostało przyjęte jednogłośnie przez wszystkich obecnych. To dowód solidnej pracy całej społeczności Stowarzyszenia, która z zaangażowaniem przyczynia się do rozwoju naszej grupy..

Kolejnym punktem zebrania były wybory nowego Zarządu na kolejną, trzyletnią kadencję. Po burzliwych dyskusjach i serii wyjątkowo zaciętych głosowań, oto skład naszego nowego Zarządu:

  • Sebastian Markiewicz - Prezes
  • Artur Pólkoszek - Vice Prezes
  • Rafał Hopulele - Sekretarz
  • Radosław Kwiecień - Skarbnik
  • Łukasz Błachucki - Członek Zarządu

Dodatkowo, niezwykle istotną rolę pełnić będą:

  • Martyna Kozłowska - Komisja Rewizyjna
  • Sebastian Kozłowski - Komisja Rewizyjna

Chcielibyśmy serdecznie podziękować dotychczasowemu Zarządowi za ich trzyletnią pracę, która była obfita w wydarzenia, inicjatywy społeczne i rozwój naszego Stowarzyszenia. Wasze poświęcenie i zaangażowanie nie mają sobie równych, a Wasze osiągnięcia stanowią solidne fundamenty dla kolejnych lat działalności.

Teraz patrzymy z niecierpliwością w przyszłość, gotowi podjąć się nowych wyzwań i projekcji, które zainspirują nasze Stowarzyszenie do dalszego rozwoju. Razem, jako jedna zgrana społeczność, jesteśmy gotowi tworzyć historię i rozwijać naszą pasję do dwóch kółek.

Do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach Stowarzyszenia RDNR Ogrodzieniec!